Braincoaching

Een toelichting om helderheid te creëren.

Wat is braincaoching (PMA)?

Progressive Mental Alignment® is een krachtige en zeer effectieve, nieuwe generatie coachingstechnieken gebaseerd op neurowetenschappelijk onderzoek.

PMA is een methode die bewust op zoek gaat naar de onderbewuste patronen die ons gedrag sturen. Het doel van PMA is de belemmerende gedachten- en gedragspatronen op te ruimen en in korte tijd te transformeren in positieve energie. Daaruit blijkt dat veel van onze gedragingen gestuurd worden op basis van automatische neurofysiologische reacties van ons onderbewuste.

Wij zijn niet geboren met de overtuigingen die ons belemmeren in het dagelijks leven. Deze overtuigingen sluipen er in de loop van de tijd in. Dit gebeurt door onze opvoeding, genetische aanleg en de ervaringen die we tijdens de reis naar volwassenheid opdoen. De indrukken die we dagelijks opdoen komen binnen via onze zintuigen: zien, horen, proeven, voelen en ruiken. Deze indrukken worden altijd vergeleken met eerdere associaties /ervaringen die we in ons leven hebben opgedaan. En die ervaringen, zowel positief als negatief, zijn in ons brein opgeslagen en vormen het vergelijkingsmateriaal waar we vervolgens emoties aan hebben gekoppeld. En die zijn op hun beurt bepalend voor hoe wij reageren op situaties.

Diep van binnen weet je dat die belemmerende overtuigingen (blokkades) er zijn. Je weet alleen niet precies waar ze zitten en hoe je ze kunt overwinnen. SoulMind coaching gaat samen met jou op zoek. Via SoulMind coaching krijg je inzicht in oude patronen, beperkende overtuigingen en beperkende waarden. Je leert je blokkades kennen en wanneer jij weet wat je blokkades zijn, kun je ze met hulp van je coach definitief elimineren.

Coachingsstappen

De stappen die Soulmind coaching in de PMA methode gebruiken zijn eenvoudig te begrijpen en uit te voeren. Volgens de taalregels van het brein zoeken we op basis van een bepaald gevoel - zoals onrust, irritatie of angst - allereerst een mentaal plaatje (1). Binnen dat plaatje wordt gevraagd wat het meest opvallende of irritante moment (2) is. En in dat moment is er altijd een dominant detail (3) aanwezig, dat is het detail waarop iemand onder spanning onbewust op focust. Wanneer we dan het detail combineren met het fysieke voelen (4) en het brein krijgt alle ruimte tot associëren, dan is er altijd een volgende associatie (5) waarvan de lading intensiveert. Door middel van deze stappen kunnen we de zogenaamde Badclusters bereiken die de oorzaak zijn van onze saboterende gedachten en gedragingen. Een badcluster is altijd ontstaan op momenten van te grote druk of spanning, namelijk die momenten waarop mensen het gevoel hebben de controle te verliezen of doodsangst uitstaan. Het opruimen van badcluster-materiaal is het hoofddoel van een PMA-sessie waarna mensen het gevoel hebben permanent meervrijheid van handelen te hebben.

Een greep uit de klachten waarvoor braincoaching PMA ingezet kan worden:

angsten;
onzekerheid;
verlegenheid;
de juiste functie / het juiste beroep vinden;
problemen met autoriteit;
continue pech of ongeluk;
gebrek aan energie;
burnout;
niet de juiste partner kunnen vinden;
grenzen niet of slecht aan kunnen geven;
vatbaar voor stemmingswisselingen;
moeite met zakelijke en persoonlijke relaties;
slechte gezondheid.Extra informatie:

Bad Clusters zijn geheugeneenheden van correct opgeslagen zintuiglijke herinneringen van alles wat we ooit hebben ervaren, geleerd en waargenomen.

Een bad cluster bestaat uit incorrect opgeslagen ervaringen in het brein. Er liggen dan "losse", ongecodeerde fragmenten verspreid in het brein die je niet als vanzelf tot een complete herinnering kunt samenstellen! Al die fragmenten op zich zijn wel verbonden met het deel van je brein dat verantwoordelijk is voor het opslaan en regelen van je lichamelijke reacties en emoties, de amygdala. Daardoor kan het gebeuren dat, als je bijvoorbeeld een bepaalde geur ruikt, stem hoort of voorwerp ziet, dit je een gevoel van angst en onbehagen geeft. Je kunt dit niet begrijpen en je hebt er geen grip op. Bij herhaling maakt het je bijvoorbeeld machteloos.

Een bad cluster ontstaat door ervaringen die een negatieve emotionele lading hebben. Bijvoorbeeld door ervaringen zoals vernedering, scheiding, geweld, afwijzing, verraad, teleurstelling, een ongeval, maar ook een boze uitbarsting van een ouder of het ontvangen van een ingrijpend bericht. In zo'n situatie gaat je brein in de overlevingsstand en wordt de informatie incorrect opgeslagen en niet gecodeerd.

De bepalende factor voor een bad cluster is niet de objectieve ernst van de situatie, maar hoe jij op dat moment die situatie hebt ervaren. Bijvoorbeeld door angstgevoelens die er bij je zijn op het moment van de situatie kan je brein de situatie niet goed coderen en ontstaat er een bad cluster. Je heden wordt vervolgens nog (onbewust) beoordeeld en bepaald door je vergelijkingsmateriaal uit je verleden. Indien je werkelijk vrij wilt leven en de waarde en het plezier van het leven volledig wilt benutten, zal de ervaring uit je verleden opnieuw moeten worden gecodeerd en opgeslagen in je brein. Je brein wordt opgeschoond. Dat verlicht en het leven wordt hierdoor veel aangenamer, want een bad cluster kan je dagelijks functioneren ernstig belemmeren en je beletten jezelf verder te ontplooien en te ontwikkelen.

Bad Clusters hebben we allemaal. Ze komen aan de oppervlakte via opgeslagen informatie, je vergelijkingsmateriaal in je brein, triggers in het heden. Tijdens de coaching worden bad clusters en daarmee onbewuste belemmerende overtuigingen in je brein met grote precisie opgespoord en definitief op een natuurlijke wijze getransformeerd in positieve, inspirerende energie!

Hartcoherentie is gebaseerd op de biofeedback: het inzicht dat we ons autonome zenuwstelsel tot op zekere hoogte gericht kunnen beïnvloeden. Hartcoherentie is de regelmatige, gebalanceerde afwisseling van versnelling en vertraging van de hartslag. Hartcoherentie is tevens gebaseerd op hartritmevariabiliteit (HRV), de maat voor het interval tussen hartslagen. Bij een goede hartcoherentie is er sprake van een gelijkmatig, ‘sinus’-golfachtig patroon in de hartritmevariabiliteit (HRV). De activerende en herstellende activiteit van het autonome zenuwstelsel zijn dan in balans. Via neurologen en cardiologen weten we dat het bewust veranderen van onze emotionele gesteldheid een gunstige invloed heeft op de wisselwerking tussen hart en hersenen. Het is zo dat ons hart eigenlijk meer signalen naar onze hersenen stuurt in plaats van andersom!

Om het hartritme bewust te beïnvloeden is het belangrijk om positieve emoties op te roepen. En dat is precies waar hartcoherentie om draait: het herbeleven (voelen) van positieve emoties. Dat is niet hetzelfde als positief denken (wat in het hoofd gebeurt), maar positief voélen. Dus wanneer mensen oprechte positieve gevoelens ervaren, wordt het hartritme coherent, wat samengaat met reductie van stresshormonen en verlaging van de bloeddruk.

Bij negatieve emoties, frustraties, angsten en woede is het hartritme ongelijk en onregelmatig, dus niet coherent. Het hartritme ziet er dan uit als opgejaagde bergpieken. Dit heeft gevolgen voor onze hersenen. We kunnen daardoor minder goed: herinneren, helder denken, redeneren en effectieve beslissingen nemen. Dat verklaart waarom wij soms zo heftig kunnen reageren als we onder hevige stress staan. Het coherente, stabiele, golvende patroon van het hartritme daarentegen dat zich tijdens positieve emoties vormt, heeft het tegenovergestelde effect - het versterkt positieve gevoelens en emotionele stabiliteit.

Aan het einde van elke sessie is het belangrijk dat de hartcoherentie oké is. Zou je dit echter ook thuis willen ervaren? Volg dan de volgende stappen:

1. Hartfocus: sluit je ogen en adem regelmatig. Verplaats dan je aandacht naar je hart, en voel het kloppen. Blijf je daarop concentreren.
2. Hartademhaling: probeer vervolgens ‘door je hart’ te ademen. Hoewel dat vreemd klinkt, kost het vaak niet eens veel moeite je voor te stellen dat de adem door je hart naar binnen komt, en er ook weer door naar buiten gaat.
3. Hartgevoel: denk vervolgens aan iemand of iets waar je blij van wordt en ga terug naar een situatie waarin dat ook gebeurde. Beleef opnieuw deze situatie en voel die blijheid. Probeer het vast te houden.

Uitgelegd door:

Miranda VeenemanSoulMind Coaching

Miranda Veeneman is de oprichter en het gezicht achter SoulMind.

Andere methodieken van SoulMind Coaching:

Dit is de Style Switcher.

Stel hier je favoriete kleur in. Topbar Kleur Layout Stijl Patronen voor de Portraitstijl